Skip to main content
  • Română
  • English

REZOLUŢIA Adunării Generale a CPF 50/50 cu privire la introducerea cotei minime de reprezentare a Femeilor şi a Bărbaţilor în structurile decizionale, 1 decembrie 2012 Chişinău, Republica Moldova

   Noi, femeile participante la AG CPF 50/50, apreciem acţiunile consecvente întreprinse de structurile decizionale ale statului (Guvern; Parlament; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei) în vederea asigurării şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în Republica Moldova.

   Noi, femeile participante la AG CPF 50/50, apreciem acţiunile consecvente întreprinse de structurile decizionale ale statului (Guvern; Parlament; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei) în vederea asigurării şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în Republica Moldova.
.  Republica Moldova a adoptat o serie de programe şi planuri naţionale cum ar fi: Planul naţional pentru promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010 - 2015, Hotărârea de Guvern nr. 288 din martie 2005 privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (2005-2015), Legea 202/2002 privind egalitatea de Şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi Legea 121/2012 privind Asigurarea Egalităţii. De asemenea, Republica Moldova a ratificat în anul 1994 Convenţia privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor.

  Cu toate acestea, suntem îngrijorate pentru că femeile rămân totuşi grav sub-reprezentate în structurile decizionale politice/publice. Statisticile confirmă o situaţie discriminatorie faţă de femei, rata participării fiind: 1998 - 8,7%, 2001 - 15,8%, 2005 - 20,7%, 2011 - 20,1%. Dinamica creşterii reprezentării femeilor este foarte mică, în special pentru partidele AIE.

  Conştientizăm că educaţia şi participarea sunt două instrumente care sprijină democratizarea, iar reprezentarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în procesul decizional politic şi public este un indicator al gradului de democratizare a unei societăţi.