Skip to main content
  • Română
  • English

NOI credem în viitorul democrat şi european al Republicii Moldova, credem într-un parteneriat între femei şi bărbaţi în viaţa privată şi în cea publică, astfel încât viaţa noastră şi a generaţiilor viitoare de femei să fie mai bună şi mai dreaptă.

   În acest context, solicităm Guvernului şi Parlamentului, precum şi partidelor politice, următoarele:
1.  Introducerea în legislaţia care reglementează procesul electoral şi politic a unei cote juridice de reprezentare a femeilor şi a bărbaţilor de cel puţin 40%, un mecanism și o aranjare strictă în lista electorală de partid cum ar fi sistemul „fermoar" („zipper”) sau formula „trei bărbați, două femei, doi bărbați, trei femei ș.a.m.d.” (sisteme care alternează candidații de genul masculin și feminin), precum și aplicarea de sancțiuni eficiente (fie financiare, fie de non-acceptare a listelor de candidați) în caz de nerespectare a acestor prevederi.

   În acest context, solicităm Guvernului şi Parlamentului, precum şi partidelor politice, următoarele:
1.  Introducerea în legislaţia care reglementează procesul electoral şi politic a unei cote juridice de reprezentare a femeilor şi a bărbaţilor de cel puţin 40%, un mecanism și o aranjare strictă în lista electorală de partid cum ar fi sistemul „fermoar" („zipper”) sau formula „trei bărbați, două femei, doi bărbați, trei femei ș.a.m.d.” (sisteme care alternează candidații de genul masculin și feminin), precum și aplicarea de sancțiuni eficiente (fie financiare, fie de non-acceptare a listelor de candidați) în caz de nerespectare a acestor prevederi.

2.  Introducerea în legislaţia care reglementează activitatea partidelor politice a obligativităţii de a stabili în statutele acestora o cotă de reprezentare a femeilor şi a bărbaţilor de cel puţin 40% în structurile decizionale de nivel naţional şi raional, în cazul in care acestea nu au introdus în mod voluntar cotele de gen și nu au adoptat o decizie în acest sens.

3.  Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de servicii adresate copiilor de vârstă preşcolară (creşe, grădiniţe) şi a elevilor din ciclul primar, astfel ca femeile şi bărbaţii să poată participa activ în viaţa social – politică, economică şi culturală a ţării.

  Adunarea Generala a CPF 50/50